1/1
Yoshiharu_Hoshino_JSouteyrat-7750.jpg
Tokyo, December 6 2012 - Portrait of Hoshino resort's CEO Yoshiharu Hoshino at his office in Tokyo.

Tokyo, December 6 2012 - Portrait of Hoshino resort's CEO Yoshiharu Hoshino at his office in Tokyo.

Copyright Jeremie Souteyrat