1/1
Souteyrat-matsuri-1001112.jpg
Kaichu Inari Shrine matsuri, Hyakunincho, Shinjuku-ku. The highlight of the festival is a parade of Teppo Hyakunincho (100 sharpshooters of the Edo Period)

Kaichu Inari Shrine matsuri, Hyakunincho, Shinjuku-ku. The highlight of the festival is a parade of Teppo Hyakunincho (100 sharpshooters of the Edo Period)

Copyright Jeremie SOUTEYRAT